Het bestuur

FunctieNaam en emailTelefoon
VoorzitterRob Brederode (Cl.03)
voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl
0620960847
(na 19:00 uur)
SecretarisBart Coppens (Di.21A)
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl
PenningmeesterMustapha Hadjih (Cl.04)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl
Terreinbeheer & in-en uitgifte tuinenKees de Rijk (LZT)
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl
06-41310335
Beheer en behoud sectie AVincent Willers (A73)
sectiea@tuinverenigingspoorzicht.nl
06-24805047
Algemene zakenMonique Schaap (Br.1)
algemenezaken@tuinverenigingspoorzicht.nl

Bankrekening

NL90INGB0003163510