Het bestuur

FunctieNaam en emailTelefoon

Voorzitter

 

Rob Brederode (Cl.03)

voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-20960847

(na 19:00 uur)

Secretaris

 

Ton van Dijk (LZT)

secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl

 
Penningmeester

Moustafa Hadji (Cl.04)

penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl

 

Terreinbeheer &
In- en uitgifte tuinen

 

Kees de Rijk  (LZT)
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl
06-41310335

Beheer, onderhoud

Sectie A

Vincent Willers (A73)

sectiea@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-24805047
Algemene zaken

Monique Schaap (Br.1)

algemenezaken@tuinverenigingspoorzicht.nl

 

Bankrekening

Contributie en gebruiksvergoeding tuin in bruikleen

NL90INGB0003163510

Moustafa Hadji (Cl.04)

penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl